قیمت جدید محصولات ایران خودرو
قیمت جدید محصولات ایران خودرو
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران قیمت مصوب انواع محصولات ایران خودرو  اعلام شده از سوی سازمان حمایت از قرار زیر است.
مدل

قیمت 

پژو پارس ELX با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده- كد كلاس 28413

ریال278,100,000

پژو 405 بنزيني GLX (تاكسي) با ايموبيلايزر و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده كد كلاس 25621

ریال188,900,000

پژو 405GLX دوگانه سوز با ايموبيلايزر و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده كد كلاس 27219

ریال181,488,000

پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ايموبيلايز و ايربگ راننده- كد كلاس 28213

ریال229,704,000

پژو 206 SD -V8 كد كلاس 27418

ریال245,000,000

سورن مالتي پلكس مجهز به ايموبيلايزر و آنتن اكتيو - كد كلاس 55409

ریال206,000,000

سمند ال ايكس EF7 بنزيني - مالتي پلكس با ايربگ راننده كد كلاس 29207

ریال213,700,000

تندر 90 E1- با ترمز ضد قفل و دو ايربگ -كد كلاس 56052

ریال157,100,000

تندر 90 مدل E2 LP كد كلاس 56050

ریال174,800,000

تندر 90 مدل E0 كدكلاس 56055

ریال142,700,000

پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ - ترمز ضد قفل و ايربگ راننده كد كلاس 28504

ریال257,800,000

پژو 206 اس دي v2 با2 ايربگ كلاس 5

ریال228,000,000

سمند LX سال دوگانه سوز با ايربگ راننده و رينگ فولادي- كد كلاس 29815

ریال219,100,000

سمند LX مالتي پلكس با ايربگ راننده و رينگ فولادي - كد كلاس 29330

ریال202,300,000

سمند LX EF7 پايه گاز سوز با ايربگ راننده - كد كلاس 29106

ریال229,000,000

سورن ELX با موتور EF7 كد كلاس 57503

ریال251,400,000

سمند ال ايكس EF7 بنزيني مالتي پلكس با ايربگ راننده- كد كلاس 29204

ریال210,900,000

سمند ال ايكس EF7پايه گازسوز كلاس 1

ریال174,200,000

سمند ال ايكس با موتور TU6 كلاس11

ریال171,000,000

سمند ELكلاس8

ریال133,100,000

سورن مجهز به آنتن اكتيو و ايموبيلايزر كلاس3

ریال176,800,000

سورن mux(مالتي پلاكس)مجهز به آنتن اكتيو و ايموبيلايزر كلاس5

ریال177,300,000

پژو 206 اس دي v9 كلاس 5

ریال209,700,000

پژو 405 سفارشي بنزيني slx باترمز ضد قفل و ايمبوبيلايزر كلاس10

ریال146,300,000

پژو 405نزيني GLX كلاس 2و12و15و17

ریال135,200,000

پژو 405 SLX كلاس9

ریال139,000,000

پژو 405 دوگانه سوز GLXكلاس 1و11و14و6

ریال158,800,000

پژو پارس سال با ترمز ضد قفل كلاس 8

ریال186,300,000

سمند lx سال l3 با كلاچ اتوماتيك كلاس17

ریال162,000,000

پژو206 اس دي-v2-كلاس2

ریال174,700,000

پژو 206 اس دي -v10-كلاس1

ریال181,400,000

پژو پارس معمولي كلاس 1و12

ریال176,700,000

پژو پارس معمولي باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر كلاس9

ریال182,900,000

پژو پارس معمولي دوگانه سوز كلاس 7و1

ریال189,500,000

پژو پارس elx با ترمز ضد قفل كلاس 1

ریال214,500,000

پژو206 اس دي -v2-با ترمز ضد قفل كلاس 3

ریال180,200,000

پژو 206 اس دي -v6 با ايربگ راننده. كلاس 5و13و14

ریال159,800,000

پژو 206 اس دي -v19-كلاس15و8

ریال172,000,000

پژو206 اس دي -v6-باترمز ضد قفل و ايربگ راننده كلاس11

ریال164,900,000

پژو 206 اس دي -v20-كلاس 9

ریال148,800,000

پژو206 اس دي - v1-كلاس1

ریال158,400,000

پژو پارس سفارشي كلاس 7

ریال189,600,000

پژو 206تيپ 2 كلاس 7و15

ریال147,900,000

پژو 206تيپ2 باترمز ضد قفل كلاس18

ریال152,000,000

پژو206 تيپ2 باترمز ضد قفل و ايربگ راننده كلاس 19

ریال152,500,000

پژو 206 (v20) اس دي با ترمز ضد قفل كلاس12

ریال156,100,000

پژو206 اس دي v1 با ترمز ضد قفل كلاس 12

ریال164,200,000

پارس سال سفارشي با ايربگ راننده(جديد) كلاس 15.

ریال195,700,000

پژو 206 sd سفارشي v1كلاس 10-

ریال169,800,000

پژو206 sd سفارشي v8كلاس 11

ریال191,000,000

پژو 206 تيپ2 سفارشي كلاس17

ریال158,200,000

پژو پارس سال سفارشي كلاس 5

ریال188,300,000

پژو 206 تيپ2 سفارشي با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده (جديد)

ریال166,600,000

پژو206 تيپ3 سفارشي

ریال166,300,000

سورن elx با موتور ef7

ریال256,300,000

پژو پارس elx سفارشي كلاس 5

ریال226,300,000

پژو پارس elx سفارشي كلاس 6

ریال229,800,000

پژو پارس elx سفارشي كلاس 7

ریال224,100,000

پژو 206 sd سفارشي v1 با ترمز ضد قفل

ریال171,800,000

پژو206 sd سفارشي v8

ریال188,600,000

پژو 206 sd سفارشي v8(ليميتد)

ریال185,700,000

پژو 206 تيپ2 سفارشي با ترمز ضد قفل

ریال160,100,000

پژو206 جديد

ریال160,100,000

پژو 206 تيپ2 سفارشي با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال160,100,000

روآ سال دوگانه سوز با ترمز ضد قفل كلاس2

ریال104,400,000

روآ سال بنزيني با ترمز ضد قفل كلاس 2

ریال93,300,000

سمند xl سال سفارشي(فاز2)

ریال169,900,000

سمند lxسال سفارشي

ریال166,300,000

سمند lx سال دوگانه سوز سفارشي

ریال178,300,000

پژو 206 sd سفارشي v1

ریال178,500,000

پژو 405 slxا موتور 16 سوپاپ و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده(جديد)

ریال186,696,000

پژو پارس اتوماتيك سال با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده (جديد)

ریال260,448,000

پژو پارس elxسال (جديد)

ریال275,400,000

پژو پارس lx با موتور 16 سوپاپ و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال238,500,000

روآ سال بنزيني كلاس1

ریال90,000,000

روآ سال دوگانه سوز كلاس1

ریال100,100,000

تندر 90مدل E1باترمز ضد قفل

ریال152,300,000

تندر 90مدل E1+EURO4

ریال189,000,000

تندر 90مدل E2+LP+EURO4

ریال210,400,000

تندر 90دوگانه سوز مدل E1با ترمز ضد قفل

ریال169,600,000

تندر 90دوگانه سوز مدل E1با ترمز ضد قفل و دو ايربگ

ریال173,800,000

تندر 90دوگانه سوز مدل E2+LP

ریال192,400,000

سمند ال ايكس EF7پايه گازسوز با ايربگ راننده

ریال218,184,000

سرير

ریال267,600,000

سورنELX

ریال233,052,000

سمند ال ايكس EF7بنزيني

ریال173,700,000

سمند ال ايكس EF7بنزيني مالتي پلكس

ریال174,500,000

سمند ال ايكس EF7بنزيني مالتي پلكس با ايربگ راننده

ریال210,900,000

سمند ال ايكس سال دوگانه سوز با ايربگ راننده

ریال210,948,000

سمند ال ايكس سال L3

ریال164,400,000

سمند ال ايكس بنزيني با ايربگ راننده

ریال194,580,000

سمند ال ايكس مالتي پلكس با ايربگ راننده

ریال195,204,000

سمند ال ايكس مالتي پلكس

ریال164,700,000

سمند ال ايكس EF7پايه گاز سوز

ریال186,200,000

سمند SE

ریال148,100,000

سمند SEبا ايربگ راننده

ریال174,804,000

سمند EL

ریال171,400,000

سمند EL دوگانه سوز باترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال187,800,000

سمند ELدوگانه سوز

ریال153,900,000

سمند ال ايكس سال دوگانه سوز

ریال179,100,000

پژو 206 اس دي V1 با دو ايربگ

ریال166,200,000

پژو206 اس دي V8

ریال226,908,000

پژو206اس دي V9

ریال263,700,000

پژو206اس دي V2با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال181,900,000

پژو207 دنده دستي

ریال241,600,000

پژو 207 اتوماتيك

ریال273,200,000

پژو 206 تيپ2 با 2 ايربگ

ریال194,244,000

پژو 206 تيپ3

ریال161,600,000

پژو 206 تيپ5

ریال218,580,000

پژو206 اتوماتيك (تيپ6)

ریال249,700,000

پژو 206 اس دي V20با2اير بگ

ریال198,780,000

پژو 206 اس دي V1با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال164,400,000

پژو 405 اس ال ايكس دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر

ریال156,700,000

پژو 405 اس ال ايكس دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ راننده

ریال158,000,000

پژو 405 اس ال ايكس سفارشي با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ راننده

ریال155,800,000

پژو پارس معمولي دوگانه سوز باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر

ریال195,900,000

پژو پارس معمولي دوگانه سوز باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ رانننده

ریال240,924,000

پژو پارس اتوماتيك با ترمز ضد قفل

ریال209,000,000

پژو 405 جي ال ايكس باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و رينگ آلومينيومي

ریال147,500,000

پژو 405 جي ال ايكس با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ رانننده

ریال179,064,000

پژو 405 با موتور 16سوپاپ و ترمز ضد قفل

ریال143,600,000

پژو405 جي ال ايكس با موتور 16 سوپاپ و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال144,500,000

پژو405جي ال ايكس دوگانه سوزز باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر

ریال161,900,000

پژو 405جي ال ايكس دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ راننده

ریال191,136,000

پژو 405 جي ال ايكس با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر

ریال144,000,000

تاريخ ارسال: 1391/7/25

تعداد بازدید: 2022

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |